Ogólne Warunki pośrednictwa przy zamawianiu taksówek iCar

[Pośrednik]
F.T.TAXI S.C Sławomir Raś, Dariusz Czerwiec
ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków

NIP: 6792847122
REGON: 120056542

Pośrednik został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Rzeczpospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji: ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków,
E-mail: biuro@icartaxi.eu
tel: 48 (12) 653 5555

I. Nieodpłatna usługa pośrednictwa

[Ogólne warunki naszego pośrednictwa]
W pierwszej części. tego dokumentu określamy Ogólne Warunki naszego pośrednictwa przy zamawianiu taksówek iCar. W odniesieniu do aplikacji „iCar TAXI Kraków 12 653 5555” (zwanej dalej Aplikacją) pierwsza część Ogólnych Warunków jest również regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[Usługa pośrednictwa]
Udostępniamy Państwu możliwość korzystania z:

 • telefonicznego centrum obsługi iCar pod nr 48 (12) 653 5555,
 • Aplikacji „iCar TAXI Kraków 12 653 5555”

służących do przekazywania zamówień taksówek do przewoźników. Tą drogą odbieramy złożone przez Państwa zamówienia przewozu taksówką, aby następnie przekazać je wybranym przewoźnikom. Pośredniczymy między Państwem a niezależnymi przewoźnikami używającymi szyldu iCar. Wyjątkowo tylko i za Państwa zgodą pośredniczymy między Państwem a innymi niezależnymi przewoźnikami, którzy nie używają szyldu iCar.

Przewoźnicy używający szyldu iCar na taksówkach są niezależnymi przedsiębiorcami. Prowadzą odrębną od naszej firmy działalność gospodarczą na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami. Podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym z dnia z dnia 6 września 2001 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200). Mają obowiązek przestrzegać przepisów ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) oraz lokalnych przepisów takich jak uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków tj. z dnia 3 marca 2017 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1648 oraz uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przez przekazanie nam zamówienia przewozu taksówką nie dochodzi jeszcze do zawarcia umowy przewozu. Do zawarcia tej umowy może dojść dopiero pomiędzy Państwem i przewoźnikiem – w momencie gdy wybrany przewoźnik przyjmie Państwa zamówienie.

[Związanie Warunkami – telefoniczne centrum obsługi]
Rozpoczęcie korzystania z naszych usług świadczonych w telefonicznym centrum obsługi jest równoznaczne ze zgodą na niniejsze Ogólne Warunki. Jest to również równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie na Państwa rzecz nieodpłatnego pośrednictwa przy zamawianiu przewozów taksówką w telefonicznym centrum obsługi.

[Związanie Warunkami – usługi świadczone drogą elektroniczną – Aplikacja]
Chcąc skorzystać z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną przy pomocy Aplikacji musicie Państwo zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
Rozpoczęcie korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną jest równoznaczne ze zgodą na niniejsze Ogólne Warunki oraz z zawarciem umowy o nieodpłatne pośrednictwo na Państwa rzecz przy zamawianiu przewozów taksówką świadczone drogą elektroniczną.

[Złożenie zamówienia w telefonicznym centrum obsługi]
W celu złożenia zamówienia w telefonicznym centrum obsługi nie jest potrzebna wcześniejsza rejestracja. Złożenie zamówienia wymaga podania: adresu początku przewozu, nr telefonu oraz hasła. Przy zamówieniu można oznaczyć dodatkowe wymagania dot. przewozu; płatność kartą, pojazd kombi, klimatyzacja, przewóz zwierząt, bus, kierowca posługujący się językiem angielskim, kierowca posługujący się językiem język niemieckim.
Złożenie zamówienia może również następować w sposób zautomatyzowany przez wybór listy adresów początku przewozu zapamiętanych dla danego numeru telefonu na podstawie wcześniejszych zamówień.
Do zawarcia umowy przewozu pomiędzy Państwem a przewoźnikiem dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia przez wybranego przewoźnika.

[Złożenie zamówienia przy pomocy Aplikacji]
W celu złożenia zamówienia przy pomocy Aplikacji „iCar TAXI Kraków 12 653 5555” potrzebna jest rejestracja i założenie profilu. Wymaga to podania nr telefonu oraz imienia i nazwiska.
Złożenie zamówienia wymaga podania: adresu początku przewozu oraz adresu docelowego a ponadto czasu rozpoczęcia przewozu. Przy zamówieniu można oznaczyć dodatkowe wymagania dot. przewozu; płatność kartą, pojazd kombi, klimatyzacja, przewóz zwierząt, bus, kierowca posługujący się językiem angielskim, kierowca posługujący się językiem język niemieckim.
Po wypełnieniu formularza należy wybrać funkcję „Zamawiam taksówkę”. Po przejściu do kolejnej karty, należy zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi warunkami i cennikiem przewoźnika. Następnie wyrazić zgodę na Ogólne warunki i cennik oraz wybrać funkcję „Potwierdzam zamówienie i zapłacę za kurs przewoźnikowi”. Brak zgody na Ogólne warunki i cennik oznacza rezygnację ze złożenia zamówienia.
Do zawarcia umowy przewozu pomiędzy Państwem a przewoźnikiem dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia przez wybranego przewoźnika.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów drogą elektroniczną lub w formie SMS w przypadku obsługi przez przewoźnika korzystającego z wirtualnej kasy fiskalnej.

[Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – przesyłanie zamówień]
W Aplikacji„iCar TAXI Kraków 12 653 5555” świadczymy Państwu usługę przesyłania Państwa zamówień przewozu do urządzenia końcowego przewoźnika. Świadczenie usług przesyłania zamówień następuje nieodpłatnie i nie jest ograniczone czasem.

[Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – usługa śledzenia położenia pojazdu przewoźnika, historii zamówień]
W Aplikacji„iCar TAXI Kraków 12 653 5555” świadczymy Państwu usługę śledzenia położenia pojazdu przewoźnika, który przyjął Państwa zamówienie oraz usługę historii zamówień. Usługa służy Państwu w głównej mierze do zapisu i analizy historii zamówień, wystawiania opinii i komentarzy. Świadczenie usługi w Aplikacji następuje nieodpłatnie i nie jest ograniczone czasem.

[Nieodpłatność pośrednictwa]
W zamian za nasze pośrednictwo nie oczekujemy od Państwa zapłaty.
Korzystanie z naszego pośrednictwa wymaga jednak nawiązania połączenia telefonicznego, albo internetowego. Wszystkie koszty z tym związanie a w tym koszt posiadania, utrzymania odpowiedniego urządzenia oraz koszt połączenia leży po Państwa stronie.

[Dostępność pośrednictwa]
Dokładamy starań aby nasze pośrednictwo było dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu nieprzerwanie przez cały rok. Nie możemy dać jednak Państwu gwarancji stałego i nieprzerwanego dostępu do naszych usług. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanej dostępności usług zwłaszcza w czasie zwiększonego napływu zamówień, albo w czasie prac serwisowych i modernizacyjnych naszego systemu informatycznego. Brak dostępu do usług może wynikać również z siły wyższej. Dlatego nie służą Państwu żadne roszczenia wobec naszej firmy jeśli nasze pośrednictwo okaże się w danym przypadku niedostępne.
To samo dotyczy Aplikacji i usług dostępnych przy pomocy tej Aplikacji.

[Sposób i termin wykonania pośrednictwa]
Do wykonania pośrednictwa przystępujemy niezwłocznie. Po otrzymaniu od Państwa kompletnego zamówienia przewozu taksówką, przekazujemy Państwa zamówienie przewoźnikowi. Przewoźnicy używający szyldu iCar na taksówkach są jednak niezależnymi przedsiębiorcami i może się zdarzyć, że odmówią przyjęcia, albo nie będą mogli przyjąć Państwa zamówienia złożonego za naszym pośrednictwem (np. ze względu na wyłączenie obowiązku przewozu w przypadkach określonych lokalnymi przepisami porządkowymi). Jeśli żaden przewoźnik używający szyldu iCar nie przyjmie Państwa zamówienia, albo przewóz nie będzie możliwy niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym. Dokładamy starań aby liczebność przewoźników oferujących przewóz pod szyldem iCar była coraz większa, tak aby zapewnić możliwie szeroki dostęp do przewozów. Nie możemy jednak dać Państwu gwarancji przyjęcia Państwa zamówienia przez przewoźnika w każdych okolicznościach. Pośredniczymy jedynie między Państwem a niezależnymi przedsiębiorcami, więc nie możemy zagwarantować, że każde Państwa zamówienie zostanie przyjęte. Nie możemy również dać gwarancji, że w każdym przypadku przewóz będzie możliwy. Dlatego nie służą Państwu żadne roszczenia wobec naszej firmy jeśli okaże się, że złożone przez Państwa zamówienie nie zostanie przyjęte przez przewoźnika, albo przewóz nie będzie możliwy.

[Jak pomogamy gdy żaden z przewoźników iCar nie przyjmie Państwa zamówienia?]
W przypadku gdy Państwa zamówienie nie zostanie przyjęte przez przewoźników używających szyldu iCar, na Państwa życzenie złożone w telefonicznym centrum obsługi możemy przekazać zamówienie innemu przewoźnikowi, który nie jest jednak zobowiązany do przestrzegania cennika zamieszczonego na http://icartaxi.eu/strona/cennik W większości przypadków, opłata za przewóz w takim przypadku jest wyższa od opłaty, której zażądałby przewoźnik używający szyldu iCar.

[Czas podstawienia taksówki przez przewoźnika]
Przy odebraniu zamówienia w telefonicznym centrum obsługi podajemy Państwu orientacyjny czas podstawienia taksówki przez przewoźnika. Informacja o orientacyjnym czasie podstawienia taksówki jest również wyświetlana w przypadku przesłania zamówienia przez Aplikację. Tą orientacyjną informację, przekazuje nam przewoźnik. Ma ona charakter szacunkowy i w zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu oraz innych ograniczeń, realny czas podstawienia taksówki przez przewoźnika może ulec zmianie. Dokładamy starań, aby informacja o czasie podstawienia taksówki była możliwie precyzyjna. Nie możemy jednak dać Państwu gwarancji podstawienia taksówki w ściśle określonym czasie. Pośredniczymy jedynie między Państwem a niezależnymi przedsiębiorcami, więc nie możemy zagwarantować, że przewoźnik podstawi taksówkę w czasie podanym przy odebraniu Państwa zamówienia.

[Pośrednictwo w przypadku zamówień złożonych z wyprzedzeniem]
W przypadku zamówień złożonych z wyprzedzeniem, do wykonania pośrednictwa przystępujemy na 20 minut przed oznaczonym przez Państwa czasem podstawienia taksówki. W tym czasie przekazujemy Państwa zamówienie wybranemu przewoźnikowi. Przewoźnicy używający szyldu iCar na taksówkach są jednak niezależnymi przedsiębiorcami i może się zdarzyć, że odmówią przyjęcia, albo nie będą mogli przyjąć Państwa zamówienia złożonego za naszym pośrednictwem (np. ze względu na wyłączenie obowiązku przewozu w przypadkach określonych lokalnymi przepisami porządkowymi). Jeśli żaden przewoźnik używający szyldu iCar nie przyjmie Państwa zamówienia, albo przewóz nie będzie możliwy, poinformujemy Państwa o tym najpóźniej na 10 min. przed oznaczonym przez Państwa czasem podstawienia taksówki. Dokładamy starań aby liczebność przewoźników oferujących przewóz pod szyldem iCar była coraz większa, tak aby zapewnić możliwie szeroki dostęp do przewozów. Nie możemy jednak dać Państwu gwarancji przyjęcia Państwa zamówienia przez przewoźnika w każdych okolicznościach – również w przypadku zamówień złożonych z wyprzedzeniem. Pośredniczymy jedynie między Państwem a niezależnymi przedsiębiorcami, więc nie możemy zagwarantować, że każde Państwa zamówienie zostanie przyjęte. Nie możemy również dać gwarancji, że w każdym przypadku przewóz będzie możliwy. Dlatego nie służą Państwu żadne roszczenia wobec naszej firmy jeśli okaże się, że złożone z wyprzedzeniem zamówienie nie zostanie przyjęte przez przewoźnika, albo przewóz nie będzie możliwy.

[Reklamacje dotyczące usługi pośrednictwa]
Reklamacje dotyczące naszych usług można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@icartaxi.eu. Rozpatrzymy Państwa reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

[Odmowa świadczenia usługi pośrednictwa]
Nasi Klienci w ogromnej większości przestrzegają przepisów prawa i postępują zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami przy korzystaniu z naszych usług i przy korzystaniu z przewozów. Zdarzają się jednak przypadki naruszeń tych zasad albo nadużycia naszych usług. Zdarzają się również przypadki niezgłoszeniu się na zamówiony przewóz. Z tego powodu zastrzegamy sobie możliwość odmowy świadczenia usług o ile dopuszczą się Państwo łamania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, Ogólnych Warunków, albo nadużycia naszych usług. Zastrzegamy sobie również możliwość odmowy świadczenia dalszych usług w razie niezgłaszania się na zamówiony przewóz.

[Usunięcie profilu, zaprzestanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną]
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa profilu w Aplikacji, w przypadku; naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, niniejszych Ogólnych Warunków albo nadużycia naszych usług, bądź naruszenia uprawnień twórców Aplikacji.
Z tych samych powodów zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług przesyłania Państwa zamówień przewozu z Aplikacji do urządzenia końcowego wybranego przewoźnika. Zastrzegamy sobie również takie prawo w odniesieniu do usług świadczonych w telefonicznym centrum obsługi.

[Warunki techniczne korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną]
Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga połączenia do sieci internet oraz komputera, albo urządzenia przenośnego wyposażonego w przeglądarkę internetową. Korzystanie z tych usług, po zainstalowaniu Aplikacji, może następować również z podłączonego do sieci Internet urządzenia z systemem Android 4.4 lub nowszym, albo z systemem iOS 8.0, lub nowszym

[Państwa obowiązki i odpowiedzialność]
Jesteście Państwo zobowiązani do:

 • przestrzegania przepisów prawa i zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów przy korzystaniu z naszych usług,
 • korzystania z naszych usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • podawania w zamówieniu prawdziwych danych,
 • do zgłaszania się na miejsce rozpoczęcia zamówionego przewozu,
 • do niezwłocznego poinformowania telefonicznego centrum obsługi o przeszkodach w dotarciu na miejsce rozpoczęcia zamówionego przewozu,
 • zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przy korzystaniu z Aplikacji a w szczególności nieujawniania danych dostępowych i samej Aplikacji osobom nieuprawnionym oraz regularnego wykonywania kopii zapasowych danych zapisanych w urządzeniu,
 • niezwłocznego zgłoszenia nam każdego przypadku nieautoryzowanego wykorzystania Aplikacji.

Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Korzystacie Państwo z Aplikacji na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zastrzegamy możliwość rozwijania funkcjonalności i wprowadzenia ulepszeń i zmian w Aplikacji bez Państwa zgody.
Ponosicie Państwo wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania nam błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Dotyczy to również odpowiedzialności za wprowadzenie takich danych do Aplikacji.
Wszystkie zamówienia dokonane przy pomocy Aplikacji uważa się za zlecone przez uprawnioną osobę. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki korzystania z Aplikacji przez osoby nieuprawnione.

[Obowiązujące Państwa zakazy]
Zabraniamy:

 • udostępniania Aplikacji zarejestrowanej na Państwa dane w celu nieautoryzowanego użycia przez osoby trzecie,
 • wykonywania czynności stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego,
 • wykonania czynności stwarzających ryzyko przeciążenia telefonicznego centrum obsługi,
 • rozpowszechniania, powielania, uszkadzania i modyfikowania Aplikacji,
 • obchodzenia i zmiany zabezpieczeń Aplikacji,
 • wykorzystywania naszych usług i Aplikacji do wyrządzenia szkody komukolwiek,
 • wykorzystywania naszych usług w celu rozpowszechniania treści bezprawnych, treści uznawanych za obraźliwe, nawołujących do nienawiści, naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, komunizmu czy też propagujących przemoc.

[Rozwiązanie umów]
W każdej chwili możecie Państwo zakończyć korzystanie z naszych usług.
Umowy o świadczenie naszego pośrednictwa rozwiązują się po 14 dniach od przekazania nam oświadczenia o rezygnacji z naszego pośrednictwa. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej, albo pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail podany na wstępie.
W każdej chwili możecie Państwo zakończyć korzystanie z Aplikacji i ją odinstalować. .

[Prawo właściwe dla usługi pośrednictwa]
Nasze nieodpłatne pośrednictwo, podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego. Ze względu na nieodpłatność, nasze pośrednictwo nie podlega przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Usługi świadczone drogą elektroniczną podlegają przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

[Udostępnianie Ogólnych Warunków]
Udostępniamy nieodpłatnie niniejsze ogólne warunki na naszej stronie internetowej http://icartaxi.eu oraz w Aplikacji Przed skorzystaniem ze strony, albo z Aplikacji służących do zamawiania taksówek, mają Państwo możliwość zapoznania się z tymi Ogólnymi Warunkami. Na Państwa życzenie prześlemy Ogólne Warunki na wskazany adres e-mail, tak aby mieli Państwo możliwość pozyskanie ich, odtwarzania i utrwalania ich treści.

II. Informacje o umowie przewozu zawieranej pomiędzy Państwem a przewoźnikiem

[Informacje o umowie przewozu]
W drugiej części tego dokumentu informujemy Państwa o umowie przewozu, która może być zawarta pomiędzy Państwem a przewoźnikiem w wyniku naszego pośrednictwa.

[Umowa przewozu]
Informujemy, że umowa przewozu jest zawierana wyłącznie pomiędzy Państwem a przewoźnikiem, który przyjął Państwa zamówienie.

[Kontakt z przewoźnikiem]
W przypadku zamówień złożonych przez Aplikację, przy pomocy tej Aplikacji można nawiązać bezpośredni kontakt z przewoźnikiem, który przyjął Państwa zamówienie.

[Zapłata za przewóz]
Informujemy, że zawarcia umowy przewozu z wybranym przewoźnikiem rodzi obowiązek zapłaty. Jesteście Państwo informowani o tym w komunikacie głosowym poprzedzającym połączenie z telefonicznym centrum obsługi oraz przy wysyłaniu zamówienia przez Aplikację. Zapłata za przewóz taksówką następuje bezpośrednio na rzecz przewoźnika na podstawie zawartej umowy przewozu. Przewoźnicy współpracujący z naszą firmą pod szyldem iCar oferują przewóz według cennika zamieszczonego na http://icartaxi.eu/strona/cennik. Cennik nie znajduje zastosowania gdy Państwa zamówienie nie zostanie przyjęte przez żadnego z przewoźników używających szyldu iCar i na Państwa życzenie złożone w telefonicznym centrum obsługi, zamówienie zostało przekazane innemu przewoźnikowi, który nie jest zobowiązany do przestrzegania tego Cennika. W większości przypadków, opłata za przewóz w takim przypadku jest wyższa od opłaty, której zażądałby przewoźnik używający szyldu iCar.

[Odpowiedzialność za przewóz]
Nasza rola ogranicza się do pośrednictwa, czyli do przekazania Państwa zamówienia do wybranego przewoźnika. Nasza firma nie organizuje, ani nie wykonuje przewozów. Dlatego nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za wykonanie przewozu przez przewoźnika. W szczególności, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za naruszenie umowy przewozu, przepisów ruchu drogowego, prawa przewozowego albo lokalnych przepisów porządkowych. Nie przyjmujemy również żadnej odpowiedzialności za brak, odmowę, albo przerwanie przewozu i to niezależnie od tego czy były do tego podstawy przewidziane w lokalnych przepisach porządkowych czy też nie.

[Reklamacje dotyczące przewozu]
Informujemy, że reklamacje dotyczące umowy przewozu zawartej z przewoźnikiem należy składać bezpośrednio przewoźnikowi z wykorzystaniem jego danych zamieszczonych na pojeździe, paragonie, albo na fakturze. Nasza firma nie jest stroną umowy przewozu, więc nie możemy rozstrzygać reklamacji dotyczącej wykonania umowy przewozu zawartej z przewoźnikiem. Na Państwa życzenie i za zgodą przewoźnika możemy podjąć się mediacji w sporze między Państwem a przewoźnikiem.

Na podstawie lokalnych przepisów porządkowych skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach przewozu taksówką można kierować również do właściwego wydziału urzędu miasta np. do Urzędu Miasta Krakowa, udzielającego licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

[Prawo właściwe dla przewozu]
Informujemy, że umowa przewozu zawarta z przewoźnikiem za naszym pośrednictwem podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego. Podlega przepisom ustawy o transporcie drogowym z dnia z dnia 6 września 2001 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200), przepisom ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) oraz lokalnym przepisom takim jak uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków tj. z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1648), uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), przepisy tej ostatniej ustawy znajdują zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie. Przewoźnik ma obowiązek stosować przepis art. 7a, 10 i 17 tej ustawy, tj. przepisy o terminie i sposobie rozpatrywania reklamacji, wysokości opłat za połączenie telefoniczne na jego nr kontaktowy oraz w zakresie czytelnego informowania o obowiązku zapłaty związanym ze złożonym zamówieniem.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Polityka cookies